dilluns, 4 de març de 2013

Va anotar 6 dels 7


Va anotar sis

Va anotar sis dels set dibuixos que va intentar,
aquest fet no significarà mai: “viure amb sis euros a la setmana”.

Mentre que a tot el país més de cinquanta persones
són exemple de molts cucs que pateixen desordres psicològics
la solució no serà
la visita que va molestar a la reunió.

Per evitar que desentonés en aquest clima idíl·lic de concòrdia.
l’estricte calendari marcat per l’otorrino.

L’estatut d’aquelles llengües no és l’adequat,
amb una tecnologia capaç de reduir
el consum fins al finit.